Logotype for print

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet har till syfte att bereda ärenden inför styrelsebehandling samt att fatta beslut i ärenden som inte anses vara av policykaraktär. Utskottets sammansättning ska spegla en balans mellan stora och små medlemsföretag samt mellan liv- och skadeförsäkring.

Utskottet sammanträder cirka en vecka före ordinarie styrelse det vill säga fyra gånger per år. Utskottet är en viktig del av Svensk Försäkrings beredningsprocess genom att det tillför värdefull input i Svensk Försäkrings hantering av olika sakfrågor. Utskottet fyller även en funktion genom att sprida kunskap om Svensk Försäkrings arbete till en bredare krets av företrädare för medlemsföretagen än vad som skulle vara fallet om ärenden endast diskuteras i styrelsen.

Representant för Svensk Försäkring

Svensk Försäkring Christina Lindenius (ordförande)*

*vice vd Mats Galvenius – personlig suppleant

Anders Jonsson
AFA Försäkring
Magnus Landare
Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
Tomas Flodén
AMF Pensionsförsäkring AB
Patrik Uväng
Danica Pension Försäkringsaktiebolag
Lina Wigren
Dina Försäkringar AB
Charlotta Carlberg
Folksam
Ylva Wessén
Folksam
Anna-Carin Söderblom Agius
Försäkrings AB Skandia (publ)
Louise Hedqvist
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Ricard Wennerklint
If Skadeförsäkring AB (publ)
Jimmy Fredrixon
Länsförsäkringar AB
Christina Guri
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helén Vinge
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK
Linnéa Ecorcheville
Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed
Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson
SEB Pension och Försäkring AB
Per Lindberg
SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Peter Henn
Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius
Svensk Försäkring
Pierre Schuster
Trygg-Hansa Försäkring filial
Mattias Engblom
Zurich Insurance
Namn Koncern
Anders Jonsson AFA Försäkring
Magnus Landare Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
Tomas Flodén AMF Pensionsförsäkring AB
Patrik Uväng Danica Pension Försäkringsaktiebolag
Lina Wigren Dina Försäkringar AB
Charlotta Carlberg Folksam
Ylva Wessén Folksam
Anna-Carin Söderblom Agius Försäkrings AB Skandia (publ)
Louise Hedqvist Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Ricard Wennerklint If Skadeförsäkring AB (publ)
Jimmy Fredrixon Länsförsäkringar AB
Christina Guri Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helén Vinge Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK
Linnéa Ecorcheville Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson SEB Pension och Försäkring AB
Per Lindberg SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Peter Henn Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius Svensk Försäkring
Pierre Schuster Trygg-Hansa Försäkring filial
Mattias Engblom Zurich Insurance