Logotype for print

Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

2021-06-02

Kan jag få ersättning om min fastighet skadas och vid evakuering? Här kan du läsa mer om vad som gäller för försäkringstagare som berörs av skogsbrand.

För att få ersättning måste egendomen vara försäkrad genom hem-.  villa- eller fritidshusförsäkring. Skogsfastigheter ska försäkras separat till skillnad från tomtmark som omfattas av villaförsäkringen.

Du kan i regel få ersättning för skador på försäkrat lösöre och byggnader som skadats av branden. Dessutom kan de som har blivit beordrade av myndigheter att evakuera få ersättning för merkostnader för logi.

Från ersättningen görs avdrag för ålder beroende på vilken typ av egendom det är och hur gammal den är. Du får också betala en självrisk. Åldersavdraget har som regel ett tak på mellan 75.000 - 105.000 kr.

Personskador kan ersättas från en olycksfallsförsäkring. Skador på din bil ersätts via bilens halv- eller helförsäkring.

För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag. Vid frågor om försäkringsbolagets besked eller hantering kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.