Logotype for print

Vad gäller för avbrottsförsäkringar?

2020-03-31

Hur fungerar en avbrottsförsäkring? Och vad gäller vid ett pandemiutbrott?

En företagsförsäkring innehåller normalt en avbrottsförsäkring, alltså en försäkring mot att verksamheten drabbas av ett avbrott. Men avbrottet ska vara orsakat av en ersättningsbar skada på egendom. De tre viktigaste utlösande faktorerna brukar vara brand, vattenskada eller inbrott.

En avbrottsförsäkring är med andra ord inte konstruerad för att täcka alla tänkbara orsaker till minskad omsättning i en verksamhet såsom till exempel minskad efterfrågan till följd av ett pandemiutbrott.   

Varför täcks inte pandemi av avbrottsförsäkringen?

Det är inte möjligt för privata försäkringsföretag att täcka kostnader för kriser som drabbar hela samhället eller stora geografiska områden. Privata försäkringar täcker därför inte till exempel krig, kärnkraftsolyckor eller dammgenombrott.

Det finns inte tillräcklig kapacitet i försäkringsbranschen att täcka de samhällskostnader som uppkommer av dessa orsaker. Det skulle dessutom vara mycket svårt att beräkna den risk som uppkommer av en pandemi som drabbar hela samhället.    

Privat försäkring kan långsiktigt bara täcka skadekostnader som kan hanteras inom ramen för de premier som kunderna betalar. Försäkringsbranschens samlade premier för fastighets- och företagsförsäkringar, där avbrottsförsäkringar ingår, uppgick under 2019 till ca 20 miljarder kr i Sverige. Detta kan jämföras med att regeringen och Riksbanken har vidtagit åtgärder som omfattar hundratals miljarder kronor för att motverka konsekvenserna av pandemin.

Är du företagare och har frågor om din avbrottsförsäkring?

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller just din företags/avbrottsförsäkring.