Logotype for print

Nya kapitaliseringstabeller framtagna av Svensk Försäkring

2020-11-27

Svensk Försäkring har genomfört sin årliga beräkning av ränteantagandet i kapitaliseringstabellerna. Från och med den 1 januari 2021 sänks ränteantagandet från 3,5 procent till 3,0 procent.

Kapitaliseringstabeller används inom försäkringsbranschen bland annat vid frivilligt utbyte av skadeståndslivränta mot engångsbelopp samt för beräkning av engångsbelopp av kostnader och olägenheter.

Svensk Försäkring har sedan 1 januari 2019 en ny metod för uträkning av ränteantagandet i kapitaliseringstabellerna. Den nya metoden innebär att Svensk Försäkring varje år beräknar en genomsnittlig avkastning för de senaste 20 åren baserat på en portfölj som består av 60 % aktier och 40 % statsobligationer. Hänsyn tas till inflation och skatt.

  • Om den genomsnittliga avkastningen är 0,5 procentenheter högre jämfört med aktuellt ränteantagande två år i följd, höjs ränteantagandet nästkommande år med 0,5 procentenheter.

  • Om den genomsnittliga avkastningen är 0,5 procentenheter lägre jämfört med aktuellt ränteantagande två år i följd, sänks ränteantagandet nästkommande år med 0,5 procentenheter.