Logotype for print

Viktigt med nationell flexibilitet i IRRD

2024-05-31

Försäkringsbranschen har länge varit kritiska till behovet av ett regelverk för återhämtning och resolution, IRRD. Nu när regelverket är beslutat behövs nationell flexibilitet för att minska de negativa konsekvenserna. Detta framför Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, i Insurance Europes årsrapport, som publicerades 30 maj.

I samband med årskonferensen i Helsingfors har Insurance Europe publicerat sin årliga rapport Annual report 2023 - 2024. Till rapporten bjuds beslutsfattare och branschföreträdare in för att bidra med åsikter om ämnen med stor betydelse för försäkringsbranschen. I årets rapport har Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, bjudits in för att framföra den svenska branschens åsikter om IRRD.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

- Det är välkänt att den svenska branschen är kritiska mot IRRD och branschen har bidragit mycket till Insurance Europes arbete med IRRD. Att jag har blivit inbjuden att bidra till årsrapporten är ett kvitto på detta, säger Christina Lindenius.

IRRD bedöms få betydande negativa konsekvenser för den svenska försäkringsmarknaden. I årsrapporten framhålls vikten av stor grad av flexibilitet för medlemsstaterna rörande de tekniska bestämmelserna och riktlinjerna som nu ska tas fram av EU-kommissionen och EIOPA. Detta för att IRRD ska kunna anpassas till nationella förhållanden och därmed minska de negativa konsekvenserna.

- Det är fortfarande oklart när IRRD ska börja tillämpas av försäkringsföretagen. Just nu är den bästa gissningen runt årsskiftet 2026/2027. Dock kan tekniska standarder och riktlinjer viktiga för implementeringen av IRRD bli klara senare än så. Därför anser jag i årsrapporten att tillämpningen av IRRD bör senareläggas, säger Christina Lindenius.