Logotype for print

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

2020-12-08

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas. Vägledning har tidigare publicerats i centrala delar, till exempel när det gäller allmän riskbedömning och kundkännedom. Nu publiceras nya och uppdaterade delar av vägledningen.

Rickard Sobocki, jurist

- Att vägledningen uppdateras är viktigt, eftersom penningtvättsregelverket utvecklas kontinuerligt. Det är också glädjande att det finns vägledning i allt fler frågor, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Utöver uppdatering omfattar den nya vägledningen till exempel rutiner för lämplighetsprövning av anställda, och ny branschspecifik vägledning såsom kundkännedom på försäkringsförmedlingsområdet.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler. En viktig del i Simpts arbetssätt är att förankra vägledningen brett.