Logotype for print

Ändrade regler om säkerställda obligationer

2021-02-09

Finansdepartementet (SOU 2020:61)

Svensk Försäkring tycker att betänkandet i stort lyckas med att införa det nya EU-direktivet för säkerställda obligationer i svensk rätt på ett sätt som endast ger begränsade konsekvenser för den svenska marknaden.