Logotype for print

Tjänstepension allt viktigare för den totala pensionen

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och har över tid kommit att bli allt viktigare för den totala pensionen. Under 2021 utgjorde tjänstepensionen 20 procent av den totalt utbetalda pensionen.

Pensionsmyndigheten betalade under 2021 ut knappt 365 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension och från och med september 2021 ingår även inkomstpensionstillägget.

Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjlighet att teckna tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring. Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen erbjuder även privata kapitalförsäkringar. Sparande i en kapitalförsäkring sker med beskattad inkomst och är, till skillnad från vad som gäller för pensionssparande inte inlåst till pensioneringen. Kapitalförsäkringar har därför snarare karaktären av ett skal för olika sparprodukter där försäkringstagaren bland annat kan välja förmånstagare. Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring uppgick under 2021 till 236 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från allmän pension, tjänstepension och livförsäkringssparande har ökat med 62 procent mellan 2012 och 2021. Andelen som utgörs av utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring har under samma period ökat, från 17 till 20 procent.

Tjänstepensionens andel av den totala pensionen är högre än vad som framgår här. En arbetsgivare kan nämligen trygga sitt tjänstepensionsåtagande på andra sätt än via tjänstepension eller en pensionsförsäkring, till exempel genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse. Uppgifter om dessa avsättningar ingår inte i den statistik som finns tillgänglig via Pensionsmyndigheten respektive samlas in via Svensk Försäkring i dagsläget.