Logotype for print

AKAP-KR

AKAP-KR har förhandlats fram mellan AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd) på den fackliga sidan och Sveriges Kommuner och Regoner (SKR) samt Sobona på arbetsgivarsidan.

Avtalstillhörighet

AKAP-KR gäller för anställda inom kommun, region eller företag som ingår i Sobona (ett arbetsgivarförbund inom kommun och regionsektorn och det privata näringslivet som är verksamt i dessa sektorer).

Från och med 2023 gäller AKAP-KR för samtliga anställda. Anställda som tidigare omfattats av KAP-KL med en årslön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp övergår till AKAP-KR. Medarbetare med förmånsbestämd pension och ett pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp gavs möjlighet att välja avtalstillhörighet under 2023. För den som valde att gå över till AKAP-kr får de en tilläggspremie. Nyinträde i KAP-KL stängs.

Premieinbetalning

Premien inom AKAP-KR uppgår till 6 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp uppgår premien till 31,5 procent.

Kapitalplacering

Den anställde väljer själv hur premien ska förvaltas. Hen kan välja att placera premien i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring som är valbar inom avtalet. Om inget val görs placeras avgifterna i en traditionell försäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd.

Intjänandeålder

Inga åldersgränser.

Ålder för automatisk utbetalning, tidigaste uttagsålder och kortaste utbetalningstid

Tidigaste utbetalningsålder är 60 år. Från 2026 beräknas tidigaste uttagsålder höjas till 62 år.

Utbetalningen sker livsvarigt, men kan efter särskild överenskommelse betalas ut under som lägst 10 år.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är förvalt. Det innebär att förmånstagare får en efterlevandepension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.

Valcentral

Pensionsvalet är valcentral och administratör av AKAP-KR och det är hos Pensionsvalet som val av placering för tjänstepensionspremierna görs.

Arbetsgivare betalar in premien till Pensionsvalet fyra gånger per år: 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

Förvaltare

KPA Pension är förvalsbolag för AKAP-KR för det fall inget val av placering av premier görs.