Logotype for print

Matchning - ett nytt privat pensionssparande

Svensk Försäkring föreslår en modell för privat pensionssparande genom matchning. Det innebär att staten uppmuntrar till ett pensionssparande genom att ge ett bidrag som är kopplat till storleken på sparandet.

Valet av matchning grundar sig på att det är lätt att förstå och är mer gynnsamt för
låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som
höginkomsttagare.

Matchning ska kunna nyttjas av alla upp till ett tak för sparandet på 12 000 kronor.
Staten matchar sparandet med 20 procent, vilket ger ett bidrag på maximalt 2 400
kronor per år. Att det finns ett tak för bidraget gör matchningen mer värd för lågoch
medelinkomsttagare i och med att sparbeloppet utgör en högre andel av
inkomsten för dem. Sparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto
och matchningen från staten sätts in på samma konto.

Ett pensionskonto kan erbjudas av försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag
och andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utländska
värdepappersföretag med filial i Sverige.

Staten bör ställa krav på sparandet så att det används till pension. Villkor som bör
uppfyllas kan till exempel vara att uttag tidigast kan göras vid 61 års ålder och tas
ut under en period av minst 5 år.