Logotype for print

Inför stimulanser för privat pensionssparande för låg- och medelinkomsttagare

Svensk Försäkring föreslår att staten inför stimulanser för privat pensionssparande
för att ge fler människor en konkret möjlighet att spara till sin pension. Det ger
dessutom staten möjlighet att ställa upp villkor för sparandet vad gäller tidigaste
uttagsålder och kortaste uttagstid för att på så sätt garantera att sparandet
används till pension.

I dag kan löneväxling övervägas för höginkomsttagare, givet att arbetsgivaren gör
det möjligt. Det passar dock inte lika bra för dem med lägre inkomster eftersom det
innebär att lönen minskar och därmed underlaget för socialförsäkringsförmåner och
pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet. Det största behovet av ett privat
pensionssparande finns därför bland låg- och medelinkomsttagare som har
inkomster under intjänandetaket för pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet.

Ett nytt privat pensionssparande bör:
  • Vara tydligt, enkelt och lätt att förstå.
  • Fokusera på låg- och medelinkomsttagare.
  • Ha ett tydligt pensionssyfte med en gräns för tidigaste uttagsålder och kortaste uttagstid.
  • Motivera unga till att börja spara vid tidig ålder.