Logotype for print

Hur kan man höja pensionen?

Ett sätt att höja pensionen är att arbeta heltid och att arbeta fler år. På så sätt
tjänar man in fler pensionsrätter inom det allmänna pensionssystemet och får en
högre tjänstepension om man omfattas av sådan.

Det är inte alla som kan arbeta längre, mer eller hinner tjäna ihop till en tillräckligt
hög pension. En del kan därför behöva öka sin pension genom ett eget privat
pensionssparande. En fördel med privat pensionssparande är att det kan anpassas
efter vars och ens sparbehov.

Forskning inom beteende-ekonomi visar att människor tenderar att spara för lite till
sin pension. Istället för att fatta långsiktigt rationella beslut tenderar vi att skjuta
upp beslut och ha en kortsiktig syn. Det betyder att många varken informerar sig
om sitt behov av pensionssparande eller påbörjar ett långsiktigt pensionssparande.
Det finns därför samhällsekonomiska motiv för staten att på olika sätt stimulera
enskilda individer till ett regelbundet och långsiktigt sparande.