Logotype for print

Hur mycket behöver man spara för att få 80 procent av slutlönen i pension?

Ett pensionssparande innebär att pengarna sparas under lång tid och att det
sparade kapitalet växer med avkastningen över tid. En person som börjar spara vid
25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder kommer att ha sparat under 40 år.3
Pensionssparandet ska räcka till utbetalningar under resten av livet. I dag lever vi i
genomsnitt ytterligare 20 år vid fyllda 65 år. Det innebär att för en person som går
i pension vid 65 års ålder ska det sparade kapitalet räcka i 20 år.

Hur mycket hade våra typfall behövt spara för att nå en pension på 80 procent av
slutlönen avrundat till närmaste 100-tal kronor? I exemplen har vi räknat med en
sparandeperiod på 40 år, utbetalning under 20 år och en real avkastning på 2,1
procent samt matchning från staten på 20 procent under hela sparandeperioden.
Om de sparar under en kortare period eller om deras sparande inte matchas av
staten måste spara ett större belopp.

Civilingenjörerna Ingrid och Yamina behöver spara mer än 12 000 kronor per år för
att nå upp till 80 procent av slutlönen. Det betyder att delar av deras sparande sker
utan matchning. Det innebär i sin tur att de behöver spara mer än vad som annars
hade varit fallet.

Våra typfall