Logotype for print

En startbonus till unga pensionssparare

En stor utmaning är att få unga människor att intressera sig för sin pension och
börja spara tidigt. Skillnaden i pension kan bli stor även om man sparar ett litet
belopp under lång tid. För att motivera yngre att börja spara föreslår Svensk
Försäkring en startbonus på 1 000 kronor.

För att få startbonusen måste sparandet påbörjas före 25 års ålder, pågå i minst 5
på varandra följande år och uppgå till minst 200 kronor per månad. Sparandet är
inlåst och har en kortaste uttagstid som är desamma som den som gäller för
matchning.

Ett sparande på 200 kronor per månad som påbörjas vid 25 års ålder och varar
fram till en pensionsålder på 70 år, som är den pensionsålder som beräknas för
dagens 25-åringar, ger med matchning och startbonus 900 kronor extra i pension
varje månad under 20 år (1).

bild5_pension-1.png

(1) Genomsnittlig real avkastning 2,1 procent.