Logotype for print

Har människor alltför höga förväntningar på pensionen?

Hur mycket en individ får i pension kan variera stort beroende på vilka val som har
gjorts genom livet. Många förväntar sig en pension på 70-80 procent av slutlönen.
Vissa kommer att få en så hög pension, men många kommer att få en lägre
pension. Långa perioder av till exempel föräldraledighet eller deltidsarbete medför
en lägre pension. Det innebär även att det kan finnas stora individuella skillnader i
pensionsutfallet trots samma slutlön och yrke. Behovet av att spara till sin pension
är därför olika stort hos olika individer.

Det är heller inte givet att en pension motsvarande 70 procent av slutlönen är
tillräcklig. Om slutlönen är låg kan en pension på 70 procent av slutlönen i kronor
räknat bli svår att leva på.

Som framgår av exemplen på till vänster i menyn  kan ett privat pensionssparande vara ett viktigt komplement för alla, inte minst för många låg- och medelinkomsttagare.