Logotype for print

Fakta 2 – Sjukvårdsförsäkringen

fakta 2.png

Sjukvårdsförsäkringen finansierar omkring 1 procent av all vård i Sverige. Utan sjukvårdsförsäkringen skulle insatserna behöva finansieras av regionerna. Utan sjukvårdsförsäkring hade vårdköerna varit ännu längre