Logotype for print

Fakta 4 – Sjukvårdsförsäkringen

fakta 4.png

Arbetsgivare har enligt lag ett ansvar för att hålla sin personal frisk. Sjukvårdsförsäkring är ett sätt för dem att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Sjukvårdsförsäkringen gör att de snabbt kan påbörja en arbetsinriktad rehabilitering. Det ökar tryggheten och förutsägbarheten för både arbetsgivare och anställda.

För en försäkring som tecknas av arbetsgivare gäller att den anställde ska vara fullt arbetsför.