Logotype for print

Fakta 3 – Sjukvårdsförsäkringen

fakta 3.png

Sjukvårdsförsäkringen finns i hela Sverige och försäkringsvillkoren är desamma oavsett bostadsort. Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare, anställda inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, detaljhandel och tillverkningsindustri.