Logotype for print

Fakta 1 – Sjukvårdsförsäkringen

fakta 1.png

Sjukvårdsförsäkring är en väg till vård. En annan väg är att gå via den offentligfinansierade vården och en tredje väg är att själv betala för den. Vården inom sjukvårdsförsäkringen utförs av privata aktörer och finansieras enbart med försäkringspremier som betalas av försäkringstagaren. Ingenting av vården inom försäkringen finansieras genom skatter.