Logotype for print

Tema Klimat & Hållbarhet

Klimatet förändras. Sverige blir varmare och blötare med höjda temperaturer och ökad nederbörd. Extrema väderhändelser och klimatrelaterade skador blir allt vanligare. Redan i dag ser försäkringsbranschen effekterna av klimatförändringar.

I dag erbjuder den svenska försäkringsbranschen ett gott skydd för alla klimatrelaterade skador, både till företag och till konsumenter. Till exempel så ingår skydd för översvämningsskador i vanliga hem- och villaförsäkringar. Detta är relativt unikt.

Försäkringsbranschen vill även i fortsättningen kunna erbjuda ett omfattande skydd vid klimatrelaterade skador men det förutsätter att klimatanpassningen tar fart. Det kommer att bli svårt att till exempel försäkra fastigheter som återkommande drabbas av översvämningar.   

Försäkringsföretagen har inget formellt ansvar för klimatanpassning men spelar en viktig roll då de hanterar skador och ersätter drabbade försäkringstagare. De arbetar också sedan länge med att förebygga skador som kan uppstå vid extrema väderhändelser.

Visa fler