Logotype for print

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall

2023-06-15

Boverket

Svensk Försäkring är branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen och lämnar nedan yttrande för försäkringsbranschens räkning.

34. Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning dnr 29-2022.pdf