Logotype for print

Kommunerna måste bygga klimatanpassade samhällen

2023-08-21

De senaste veckornas extremväder har lett till urspårade tåg och bortspolade vägar. Klimatförändringarna innebär alltmer extrema väderförhållanden, som översvämningar, skogsbränder och kraftigare stormar. Det räcker inte att minska utsläppen av växthusgaser. Sveriges kommuner måste bli bättre på att kartlägga sårbarheter, utveckla tidiga varningssystem för extremväder och bygga klimatanpassade samhällen.

Det skriver Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring och Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel. Debattartikeln har publicerats i ett tjugotal lokala tidningar, bland annat i Västerviks-Tidningen. 

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet har för sjätte gången rankat svenska kommuners klimatanpassningsarbete. Resultatet visar att det är stora skillnader inom landet. 

Läs mer: 

Debattartikeln i Västerviks-Tidningen

Rankning om kommunernas klimatanpassningsarbete