Logotype for print

Ombudsfullmakter till Polismyndigheten

För att underlätta för försäkringstagaren och försäkringsföretagen har två ombudsfullmakter tagits fram för att användas vid en begäran om utlämnande av uppgifter från Polismyndigheten.

Svensk Försäkring har, tillsammans med medlemsföretagen och Polismyndigheten, tagit fram två ombudsfullmakter som försäkringstagaren kan ställa ut till sitt försäkringsföretag och som försäkringsföretaget sedan kan använda i förhållande till Polismyndigheten vid en begäran om utlämnande av uppgifter ur nedlagda förundersökningar.

Med stöd av ombudsfullmakterna kan den sekretessbrytande bestämmelsen i 35 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i större utsträckning tillämpas av Polismyndigheten i dessa ärenden.

Det är försäkringsföretaget som avgör vilken av ombudsfullmakterna som ska användas.