Logotype for print

Kunders hållbarhetspreferenser

Nya hållbarhetsrelaterade regler innebär bland annat att kunders ”hållbarhetspreferenser” ska kunna bedömas av försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra finansiella aktörer i samband med rådgivning. Svensk Försäkring har tillsammans med Bankföreningen, Fondbolagens Förening, Svensk Värdepappersmarknad och Svenska Försäkringsförmedlares Förening tagit fram ett informationsblad som förklarar begreppet ”hållbarhetspreferenser”.

De nya hållbarhetsrelaterade reglerna i försäkringsdistributionsdirektivet, IDD, innebär bland annat att kunders ”hållbarhetspreferenser” måste beaktas i lämplighetsbedömningen. En sådan bedömning ska göras i samband med rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter och i Sverige även tjänstepensionsprodukter. Liknande krav har införts även i EU:s direktiv för värdepappers­marknaden (MiFiD II).

Ett branschgemensamt informationsblad som förklarar begreppet ”hållbarhetspreferenser har tagits fram av Svensk Försäkring, Bankföreningen, Fondbolagens Förening, Svensk Värdepappersmarknad och Svenska Försäkrings­förmedlares Förening. Syftet är dels att säkerställa att kunder möter samma förklaring och terminologi oberoende av rådgivare och bransch. Informationsbladet ska också kunna användas som fördjupad information direkt till kund och därigenom bidra till att uppfylla det informationskrav/utbildningskrav som åligger finansiella rådgivare enligt regelverken IDD och MiFID.