Logotype for print

Vägen till lyckat arbete - kök och badrum

Här hittar du viktiga råd om du ska bygga nytt eller renovera ditt kök, badrum, wc eller tvättstuga. Du som är hantverkare kan också ha nytta av denna information vid kontakt med kunder.

Konsumenttjänstlagen och försäkringsbolagens villkor har krav på ett fackmässigt utförande när det gäller nybyggnation och renovering av kök- och badrum. Det är särskilt viktigt när det gäller rördragning, tätskikt, värmegolv och andra anordningar med höga krav på utförande. Genom denna broschyr förklaras på ett enkelt sätt vad fackmässigt utförande är och vad man kan kräva av sin hantverkare.