Logotype for print

Flytt av försäkringssparande

Svensk Försäkring vill att försäkringskunderna ska känna sig nöjda och trygga med sitt val av försäkringssparande. Det är till exempel viktigt att kunderna är väl informerade så att de kan göra välgrundade val om att flytta eller stanna kvar.

Flyttblad – konsumentinformation vid flytt av försäkringssparande

Svensk Försäkring har tillsammans med medlemsföretagen tagit fram en branschrekommendation om information i samband med flytt av pensionsförsäkringar. Ett viktigt syfte är att stärka konsumentskyddet vid flytt genom enkel, tydlig och jämförbar information.

Rekommendationen innebär att så kallade flyttblad ska lämnas till konsumenten, det vill säga faktablad med standardiserad information om t.ex. kostnader och avgifter. Flyttblad lämnas som utgångspunkt både för den försäkring man funderar på att flytta från och den försäkring man funderar på att flytta till, något som underlättar jämförelse.

Hur flyttbladen ska se ut framgår av de mallar som finns som bilagor till rekommendationen.

Blankett för flytt av försäkringssparande

Svensk Försäkring har tillsammans med medlemsföretagen tagit fram en blankett som helt eller delvis kan användas som mall av försäkringsbolag och andra vid flytt av försäkringskapital.