Logotype for print

Är du skattskyldig i USA?

Har försäkringsbolaget eller din bank frågat om du är skattskyldig i USA? Det beror på att Sverige ska lämna ut kontrolluppgifter till den amerikanska skattemyndigheten, enligt lagen Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA.

Sverige och USA undertecknade ett avtal om informationsutbyte 2014, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA. Syftet med avtalet är att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler. Svenska försäkringsföretag och finansiella företag ska enligt reglerna kartlägga kontotillgångar utanför USA, som innehas av skattskyldiga i USA.

Finansiella företag i hela världen kommer enligt FATCA att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar för privatpersoner och företagsägare om de är skattskyldiga i USA. Kartläggningen avser alltså kontotillgångar och motsvarande utanför USA, som innehas av skattskyldiga i USA.

Många länder har – eller kommer att ha – ett avtal om informationsutbyte med USA som grund för nationell lagstiftning om FATCA. Avtalet innebär bl.a. att försäkringsföretagen och andra finansiella företag i Sverige ska lämna informationen till Skatteverket och inte direkt till den amerikanska skattemyndigheten.