Logotype for print

Faktablad och vägledning om framtidsfullmakter

Hur fungerar en framtidsfullmakt? Nu finns ett nytt faktablad som vänder sig till fullmaktshavare med information om vad man bör tänka på i kontakter med försäkringsbolag. Svensk Försäkring har även utarbetat en vägledning om framtidsfullmakter.

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Syftet är att privatpersoner själva ska kunna välja vem eller vilka som ansvarar för personliga och ekonomiska intressen om man blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Innehållet i en framtidsfullmakt kan se olika ut. Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Den kan vara generellt utformad, den kan omfatta vissa områden och den kan exkludera vissa åtgärder. På försäkringsområdet kan en framtidsfullmakt till exempel handla om nyteckning av vissa försäkringar, uppsägning av försäkring och fondbyte.

Svensk Försäkring har tillsammans med sina medlemsföretag tagit fram ett faktablad som vänder sig till fullmaktshavare. I faktabladet finns information om vad som gäller vid kontakter med ett försäkringsbolag.

Svensk Försäkring har även utarbetat en vägledning som är tänkt att fungera som stöd för försäkringsföretagen när de hanterar framtidsfullmakter.