Logotype for print

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

2020-02-11

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inga invändningar mot ovan nämnda förslag.

Svensk Försäkring                                           Svensk Försäkring
Johan Lundström                                            Anna Hall