Logotype for print

Svensk Försäkrings flyttblad ger nöjda och trygga kunder

2021-03-31

Den 1 april träder nya lagregler om flyttavgifter i kraft. Svensk Försäkrings flyttblad ger kunderna enkel, tydlig och jämförbar information för att underlätta i valet att flytta sin pensionsförsäkring eller att inte göra det.

Som alltid när det gäller försäkringar så är grunden till att en försäkringskund kan känna sig nöjd och trygg inför en eventuell flytt av sin pensionsförsäkring att han eller hon kan göra ett medvetet val. Valet kan bli att flytta försäkringen eller att inte göra det. Svensk Försäkring och dess medlemsföretag satte redan för flera år sedan ner foten om att konsumenten i dessa valsituationer behöver enkel, tydlig och jämförbar information.  

Johan Lundström, chefsjurist

- Jag har fortfarande inte sett någon annan checklista, något annat jämförelseverktyg eller någon rådgivare som förmår vara lika lättbegriplig som Svensk Försäkrings flyttblad, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.

Branschöverenskommelsen om flyttbladen – som numera är god försäkringsstandard på marknaden – innehåller mallar för hur informationen inför en eventuell flytt ska presenteras för kunden av såväl det nuvarande försäkringsföretaget som det som konsumenten funderar på att flytta till. Den viktigaste poängen med flyttbladen är att de, i jämförelse med mycket annat som figurerar på marknaden, gör informationen mycket kortfattad och lättöversiktlig, och gör det enkelt att jämföra olika pensionsförsäkringar.

Det är alltså en poäng i sig att kraftigt begränsa textmängden i informationen, eftersom det annars erfarenhetsmässigt är svårt för många försäkringskunder att överhuvudtaget bli intresserade. Därefter kan den konsument som så önskar skaffa sig fördjupad information och till och med rådgivning.

- Svensk Försäkrings flyttblad är konsumenttestade. För att citera vad en av testpersonerna som genom åren hade flyttat sitt pensionssparande flera gånger med hjälp av rådgivare sa om flyttbladen: ”Hade det här funnits då så hade jag kunnat vara mer delaktig själv. När jag flyttade så lade jag mig inte i utan lät rådgivaren göra allt eftersom jag kände att jag inte hade någon koll.” Det kallar jag nöjd och trygg kund, i praktiken, avslutar Johan Lundström.