Logotype for print

Branschens rekommendation om flyttinformation uppdateras

2020-06-09

Svensk Försäkrings styrelse har beslutat att uppdatera branschens rekommendation om information inför flytt av pensionssparande. Uppdateringarna innebär bland annat en tydligare redovisning av flyttavgifter i de faktablad som lämnas för att underlätta konsumenters jämförelse inför en eventuell flytt.

Svensk Försäkrings styrelse antog i juni 2015 en rekommendation för att stärka konsument­skyd­det vid flytt av en pensionsförsäkring genom enkel, tydlig och jämförbar information. Rekommendationen innebär att så kallat flyttblad lämnas till konsumenten, dvs. faktablad som inne­håller stan­dardi­serad information om till exempel avgifter och kostnader. Flyttblad lämnas både för den försäkring man överväger att flytta från och för den försäkring man överväger att flytta till, något som underlättar jäm­för­el­se.

Svensk Försäkring styrelse har nu beslutat om ändringar i flyttrekommendationen. Det handlar om att anpassa rekommendationen till de lagändringar om effektiviserad flytträtt som trädde i kraft vid årsskiftet. Ändringarna i rekommendationen innebär bland annat att flytt­avgifter ska redovisas uppdelade på avgifter för flyttadministration och avgifter för de anskaffningskostnader som finns kvar. Rekommendationen anpassas också till att det nu har införts en möjlighet att flytta till en befintlig försäkring utan skatte­konse­kvenser.

- Flyttrekommendationen kompletterar och fyller ut lagstiftningen på området. Det är därför naturligt att vi uppdaterar den när lagstiftningen ändras. Uppdateringarna ska bidra till ökad tydlighet för konsumenterna så att konsumenterna därmed kan fatta välgrundade beslut när de funderar på flytt av sin pensionsförsäkring, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

 

Ändringarna i flyttrekommendationen gäller från den 1 juli 2020.