Logotype for print

Livförsäkringar säljs främst via företagsportaler

2020-04-15

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över livförsäkringsföretagens distributionskanaler för att teckna nya livförsäkringar.

Under 2019 så kom de största premieinbetalningarna vid nyteckning av livförsäkringar via företagsportaler, i första hand genom valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner. Denna kanal hanterade för nästan 40 procent av premieinbetalningarna. Av de resterande kanalerna så kom de största premieinbetalningarna via försäkringsförmedlare och direktförsäljning utan mellanhänder. Bankassurans och finansiella institutioner stod för en mindre andel av premieinbetalningarna vid nyteckning.