Logotype for print

Flyttmarknaden 2020–2023

Svensk Försäkring presenterar ny statistik om den svenska flyttmarknaden där beståndsöverlåtelser, fusioner och interna flyttar är bortrensade. Denna rensade statistik ger en bättre bild över flyttar som beror på kundens val. Under 2023 flyttades 72 miljarder kronor.

Sedan flytträtten började införas 2004 är det möjligt att flytta hela eller delar av ett sparat försäkringskapital till ett annat livförsäkrings- eller tjänstepensionsföretag. Flytträtten har successivt utökats och därmed har det blivit möjligt att flytta en allt större andel av det sparade försäkringskapitalet.

I den statistik som Svensk Försäkring tidigare publicerat ingår flyttar som beror på beståndsöverlåtelser, fusioner och interna flyttar. Svensk försäkring har tagit in kompletterande statistik som rensar bort sådana flyttar.

I genomsnitt är det omkring en miljard kronor av det flyttade kapitalet varje kvartal som har sitt ursprung i olika former av företagsbeslut (till exempel beståndsöverlåtelser, fusioner och interna flyttar) och därmed rensas bort. Resterande del, som utgör den största andelen, är flyttar till ett annat företag som valts av kund.