Logotype for print

Skador orsakade av brand och åska

I denna rapport redovisas statistik om brand och åska som Svensk Försäkring sammanställer, baserat på uppgifter från försäkringsföretagen.

I denna rapport redovisas statistik om brand och åska som Svensk Försäkring sammanställer, baserat på uppgifter från försäkringsföretagen. Sedan 1985 samlar Svensk Försäkring in statistik om antal skador och de skadeutbetalningar som görs av försäkringsföretagen. Av de skador som rapporterades under 2017 står antalet bränder för inte mer än knappt 2 procent av det totala antalet skador, men för 22 procent av det totala beloppet för skadeutbetalningar.

Trenden för den senaste 10-årsperioden är att antalet brandskador minskar men att de totala brandskadeersättningarna ökar. Försäkringsföretagen betalar ut skadeersättning till de som har en försäkring och drabbas av en brandskada. De utreder även skadans omfattning och vad som orsakat branden för att kunna bedriva ett effektivt skadeförebyggande arbete.

Publicerad: 2018-11-29