Logotype for print

Kapitalförsäkring

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

En kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag. Sparformen är liksom investeringssparkonto (ISK) ett ”skal” med sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikdatabas
Faktaruta

I den statistik om kapitalförsäkring som Svensk Försäkring presenterar rapporteras kapitalförsäkringar på ett av följande sätt:

Privat kapitalförsäkring: Här ingår privata kapitalförsäkringar enligt skattekategori K, som är av sparandetyp, men inte privat grupplivförsäkring. Om inbetalda premier kan hänföras till så kallad privat kapitalpension så inkluderas dessa här, dock nytecknas inte kapitalpension längre.

Kapitalförsäkring för tjänstepension: Här ingår kapitalförsäkringar som har sitt upphov i tjänstepensionsutfästelse (exempelvis direktpension), men inte kapitalförsäkringar i form av tjänstegruppliv (TGL).

Data grundar sig på data från Finansinspektionens tillsynsrapportering för svenska företag och Svensk Försäkring samlar in motsvarande uppgifter för vissa utländska företag som har filial eller agentur i Sverige i syfte att kunna beskriva försäkringsmarknaden i Sverige.