Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, såsom valcentraler, och mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

Under 2019 hanterade företagsportalerna 39 procent av premieinbetalningarna vid nyteckning av livförsäkringar. Denna kanal består i första hand av valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner.

Mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare, agenter och franchisetagare, hanterade 24 procent av de inbetalda premierna vid nyteckning av livförsäkringar. Direktförsäljningen utan mellanhänder uppgick till 19 procent. Banker och finansiella institutioner stod för 12 procent, och övriga distributionskanaler (bland annat icke-finansiella företag) stod för 6 procent.

 

 

Fördelningen av premieinbetalningar mellan olika distributionskanaler vid nyteckning av livförsäkringar varierar något över tiden. Sedan Svensk Försäkring började mäta dessa premieinbetalningar så har antingen företagsportaler eller olika mellanhänder stått för de största volymerna. 

 

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar. Statistiken redovisas fördelat på engångspremier respektive årliga premier som avser återkommande årsvisa inbetalningar.

Den procentuella fördelningen för de olika kanalerna anges i procent av APE (Annualised Premium Equivalent), där engångspremier räknas om med en faktor 0,1 för att vara mer jämförbara med årliga premier som även har ett framtida intjänande kopplat till rådande nyteckning. Detta beräkningssätt följer de konventioner som används av den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, och möjliggör jämförelser med internationell statistik.

Endast företag som är medlemmar i Svensk Försäkring har tillfrågats.