Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, såsom valcentraler, och mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

Under 2020 hanterade företagsportalerna en tredjedel (33 procent) av premieinbetalningarna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar. Företagsportalerna består i första hand av valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner.

Mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare, agenter och franchisetagare, hanterade drygt en fjärdedel (27 procent) av de inbetalda premierna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar. Direktförsäljningen utan mellanhänder uppgick till 21 procent. Banker och finansiella institutioner stod för 12 procent, och övriga distributionskanaler (bland annat icke-finansiella företag) stod för 7 procent.

distributionskanaler_2020.png

Fördelningen av premieinbetalningar mellan olika distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar varierar något över tiden. Sedan Svensk Försäkring började mäta dessa premieinbetalningar så har antingen företagsportaler (i huvudsak valcentraler) eller olika mellanhänder stått för de största volymerna. distr_2020.png

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid nytecknande av pensions- och livförsäkringar. Statistiken redovisas fördelat på årliga premier, som avser återkommande årsvisa inbetalningar, respektive engångspremier, som avser inbetalningar som endast sker en gång.   

Den procentuella fördelningen för de olika kanalerna anges i procent av APE (Annualised Premium Equivalent), där engångspremier divideras med 10 för att vara mer jämförbara med årliga premier som även har ett framtida intjänande kopplat till rådande nyteckning. Detta beräkningssätt följer de konventioner som används av den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, och möjliggör jämförelser med internationell statistik.

Endast företag som är medlemmar i Svensk Försäkring har tillfrågats.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se