Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Publicerad: 2022-04-27 Nästa publiceringsdatum: 2023-04-26

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, såsom valcentraler, och mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2021 hanterade mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare, agenter och franchisetagare 28 procent av premieinbetalningarna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar. Det var därmed den vanligaste distributionskanalen för pensions- och livförsäkringar under 2021. Vidare var det 27 procent av premierna för nytecknade pensions- och livförsäkringar som förmedlades genom företagsportaler, som i huvudsak består av valcentraler. Direktförsäljning utgjorde 23 procent av de inbetalda premierna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar och 15 procent hanterades genom banker och finansiella institutioner.

distributionskanaler_cirkel 2022.png

Fördelningen av premieinbetalningar mellan olika distributionskanaler vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar varierar något över tid vilket kan bero på den relativa utvecklingen av olika segment (tjänstepensionsförsäkring, privat kapitalförsäkring respektive privat pensionsförsäkring). Andelen premier som förmedlas via företagsportaler (i huvudsak valcentraler) har sjunkit de senaste åren. Från att 2018 förmedlat 43 procent av nyteckningspremierna för pensions- och livförsäkringar till att 2021 förmedla 27 procent av premierna. Distributionskanaler som i stället har ökat under de senaste åren är mellanhänder (främst försäkringsförmedlare) samt direktförsäljning. Även banker och finansiella institutioner har ökat, framför allt mellan 2020 och 2021. 

distributionskanaler_graf_2022.png

Sidan reviderad 2022-10-18

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid nytecknande av pensions- och livförsäkringar. Statistiken redovisas fördelat på årliga premier, som avser återkommande årsvisa inbetalningar, respektive engångspremier, som avser inbetalningar som endast sker en gång.   

Den procentuella fördelningen för de olika kanalerna anges i procent av APE (Annualised Premium Equivalent), där engångspremier divideras med 10 för att vara mer jämförbara med årliga premier som även har ett framtida intjänande kopplat till rådande nyteckning. Detta beräkningssätt följer de konventioner som används av den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, och möjliggör jämförelser med internationell statistik.

Endast företag som är medlemmar i Svensk Försäkring har tillfrågats.