Logotype for print

Räntor och avkastning

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Totalavkastning är värdeförändringen på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Uppgifter från 2003 och framåt.

Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan ett livförsäkringsföretags tillgångar och företagets åtaganden gentemot försäkringstagarna inklusive den uppskattade återbäringen. Kollektiv konsolidering berör endast ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag. Förändringar i den kollektiva konsolideringen bör ses mot bakgrund av att livförsäkringsföretagens åtaganden generellt sett är mycket långsiktiga.