Logotype for print

Räntor och avkastning

Totalavkastning är värdeförändringen på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Uppgifter från 2003 och framåt.

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se