Logotype for print

Whiplashkommissionen

Whiplashkommissionen tillsattes av Svensk Försäkring år 2002 och var verksam fram till år 2006. Initiativet och finansieringen kom från de fyra stora skadeförsäkringsbolagen i Sverige: If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa.

Svensk Försäkring förvaltar slutrapporten som finns att hämta på Whiplashkommissionens hemsida.