Logotype for print

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring

SUS16 är en undersökning av sjukförsäkringsfallens längd under tidsperioden 2008-2015. Det är en uppföljning av SUS08 som baseras på sjukförsäkringsfallens längd under 2000-2007. Syftet med dessa undersökningar är att försäkringsföretagen ska kunna beräkna försäkringstekniska avsättningar får pågående utbetalningar från sjuk- och premiebefrielseförsäkringar.