Logotype for print

Livslängder och dödlighet för försäkrade i Sverige

Dödlighetsundersökningar av försäkrades dödlighet och livslängder.

Undersökningsresultaten i publikationen är frivilliga att tillämpa.