Logotype for print

Livslängder och dödlighet för försäkrade i Sverige

DUS21 är en undersökning av försäkrades dödlighet och livslängder.

Det är en uppföljning av de tidigare studierna DUS14 och DUS06 som presenterades 2014 respektive 2007.

Undersökningsresultaten i publikationen är frivilliga att tillämpa.