Logotype for print

Livslängder och dödlighet för försäkrade i Sverige

DUS14 är en uppföljning av den studie som presenterades 2007 och som gick under arbetsnamnet DUS06. Resultaten från DUS14 ligger i linje med resultaten från DUS06. De försäkringsbolag som tillämpar resultaten från DUS06 bör därför inte behöva göra några nämnbara justeringar av sina livslängdsantaganden. Om man jämför den totala förväntade livslängden så skiljer det bara några enstaka månader mellan studierna.