Logotype for print

Medicinska tabellverk

Informationen på denna sida vänder sig till sjukvården och försäkringsbranschen. De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma en patients permanenta funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Tabellverken för sjukdomar gäller sedan den 1 januari 2013 och reviderades senast i juni 2020. Tabellverket för skador reviderades 1 juli 2021.

Utgångspunkten är att total medicinsk invaliditet (100 procent) föreligger när ingen funktion finns kvar. I konsekvens härmed är den högsta mätbara invaliditetsgraden 99 procent vid en och samma skada.

Vanliga frågor medicinsk invaliditet

Är du konsument och har frågor om tabellverken?

Har du frågor om tabellverken ska du i första hand vända dig till ditt försäkringbolag, det gäller även omprövning av beslut kring invaliditet och sjukdomar.

Vill du ha vägledning och hjälp kring försäkringsfrågor kontaktar du Konsumenternas Försäkringsbyrå, de hjälper och guidar dig rätt.

Rättelser/Revideringar

Tabellverket för skador har från och med 1 juli 2021 ett nytt avsnitt, Nedsatt sexualfunktion, under rubriken 2.1.8 Övriga skadeföljder. Ändringarna gäller för alla nya bedömningar från och med 1 Juli 2021.