Logotype for print

Medicinska tabellverk

Här finns de medicinska tabellverken som används för bedömning av skador och sjukdomar inom försäkringsbranschen. De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma en patients permanenta funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Informationen på denna sida vänder sig till sjukvården och försäkringsbranschen. De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma en patients permanenta funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Utgångspunkten är att total medicinsk invaliditet (100 procent) föreligger när ingen funktion finns kvar. I konsekvens härmed är den högsta mätbara invaliditetsgraden 99 procent vid en och samma skada.

Vanliga frågor medicinsk invaliditet

Tabellverken för sjukdomar och skador gäller från den 1 januari 2024 och reviderades under perioden 2021-2023.

Är du konsument och har frågor om tabellverken?

Har du frågor om tabellverken ska du i första hand vända dig till ditt försäkringbolag, det gäller även omprövning av beslut kring invaliditet och sjukdomar.

Vill du ha vägledning och hjälp kring försäkringsfrågor kontaktar du Konsumenternas Försäkringsbyrå, de hjälper och guidar dig rätt.