Logotype for print

Medicinska tabellverk

De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma permanent funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Tabellverken för sjukdomar respektive skador gäller sedan den 1 januari 2013.
I juni 2018 reviderades tabellverket för sjukdomar.

Rättelser/Revideringar

I september 2018 kompletterades "Medicinsk invaliditet Sjukdomar" med en övergångsbestämmelse enligt vilken alla nya bedömningar från och med den 8 juni 2018 görs enligt 2018 års tabellverk

Tabellverket för sjukdomar har reviderats i juni 2018 och ett nytt avsnitt, 5.1.11, för narkolepsi har lagts till. Under 4.1.2.2 Psykiska elementarfunktioner och under 4.1.2.3 Sociala aktiviteter har beskrivningen av lätt nedsättning respektive av måttlig nedsättning fått byta plats med varandra. Under 5.1.6.2 Horton, spänningshuvudvärk, har hänvisning skett till fel stycke, vilket nu är rättat.  Diverse stavfel och liknande har rättats.

Är du konsument och har frågor om tabellverken?

Om du är konsument och vill ha vägledning kring omprövning av beslut om medicinsk invaliditet ska du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, de hjälper och guidar dig rätt.