Logotype for print

Medicinska tabellverk

De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma permanent funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Tabellverken för sjukdomar respektive skador gäller sedan den 1 januari 2013.
De reviderades senast i juni 2020.

Utgångspunkten är att total medicinsk invaliditet (100 procent) föreligger när ingen funktion finns kvar. I konsekvens härmed är den högsta mätbara invaliditetsgraden 99 procent vid en och samma skada.

Rättelser/Revideringar

Tabellverken har reviderats i juni 2020. Tabellverket för sjukdomar har fått ett nytt avsnitt, 13, för infertilitet och uppgifterna om infertilitet under 3.7.1.1 Cytostatika- och strålbehandling har tagits bort. Under rubriken Sterilitet, 2.1.8 Övriga skadeföljder, i tabellverket för skador hänvisas nu istället till det nya avsnittet för infertilitet i tabellverket för sjukdomar. Ändringarna gäller för nya bedömningar från och med 1 juli 2020.

Är du konsument och har frågor om tabellverken?

Har du frågor om tabellverken ska du i första hand vända dig till ditt försäkringbolag, det gäller även omprövning av beslut kring invaliditet och sjukdomar.

Vill du ha vägledning och hjälp kring försäkringsfrågor kontaktar du Konsumenternas Försäkringsbyrå, de hjälper och guidar dig rätt.