Logotype for print

Arbetsskadekommissionen

Arbetsskadekommissionen tillsattes 2010 och lämnade sin slutrapport i augusti 2012.

Slutrapporten finns på Arbetsskadekommissionens hemsida att ladda ner.