Logotype for print

Villkor och klausuler

Villkor och klausuler antagna av Svensk Försäkring är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger dock för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra bestämmelser.