Logotype for print

Redarens försäkringar

Försäkringar vid sjötransport för fartyg, ansvar och gods

Tid:                    24 - 25 april 2024

Plats:                  Hotell Scandic Haymarket, Hötorget, Stockholm

Två intensiva dagar med toppklass föreläsare med mångårig erfarenhet om ”sina” kursavsnitt.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med sjö- och annan transportförsäkring, så som anställda på försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, advokatbyråer, rederier, mäklarföretag och till andra som har behov av fortbildning avseende de försäkringar som är kopplade till fartygets drift och lastresa.

Kursen är anpassad för det breda klustret inom sjö- och annan transport, kursen är således även inriktad för att tillgodose varu- och transportförsäkrings området. Kursen har anpassats till den tid vi är i med pandemi, krig, strejker, höga transportpriser och stopp i kanaler som påverkar handelsflöden.

Under kursen omfattar bl.a. följande ämnesområden:

Vad är Sjöförsäkring, Vad är en risk och Hur ska denna risk hanteras?

Vi går igenom försäkringsvillkor och klausuler för bland annat kaskoförsäkring av större och mindre fartyg, tilläggsförsäkringar, varvsförsäkring, krigsförsäkring, P&I-försäkring, återförsäkring. Förutom undervisning om försäkringsvillkor behandlas även ämnen som ”underwriting”, Försvarsmaktens möjlighet till fartygsrekvirering, fartygs- och maskinkunskap, försäkringsteknik, fartygsfinansiering, bärgning, haverireglering, tvist hantering, rederiets ”infrastruktur” avseende aktörer som kan dyka upp i försäkringens olika skeden.

Lärarna består av medarbetare från föreningens medlemsbolag och aktörer på marknaden med flerårig erfarenhet av sjöförsäkring, varför undervisningen i många fall kommer att referera till verkliga situationer från föreläsarnas praktiska verksamhet.

Efter kursen sker skriftlig examination. Kursintyg utfärdas efter godkänd examination.

Priset för kursen är SEK 9 500+ moms för medlemmar i Svensk Försäkring och för icke medlemmar SEK 12 500 + moms, vilket inkluderar kursmaterial, kaffe, luncher samt en kursmiddag.

Bindande anmälan till kursen görs i formuläret nedan

Vänligen meddela vid anmälan om Du har speciella önskemål avseende mat, så som allergier, vegetariska alternativ eller dyl.

Då kursen Redarens Försäkringar har ett begränsat antal platser gäller principen; ”Först till kvarn”.

Ytterligare information om kursen kan fås direkt från kansliet Mikaela.tamm@insurancesweden.se alt. tfn 070-983 98 52

Med vänliga hälsningar

Svensk Försäkring, Sjöutskottet Mikaela Tamm

Hjärtligt välkommen!

Redarens Försäkringar Program 2024 I.pdf

Anmälan är stängd