Logotype for print

Vattenskador, cykelstölder, bränder - Ny årsstatistik om försäkringsskador och försäkringsersättningar

2020-06-25

Totalt inträffade 894 000 ersättningsbara skador under 2021, varav drygt 31 000 skador (eller 4 procent) inom hushåll och företag orsakades av brand och åska.

Ersättning från allriskförsäkringen vanligast men vattenskador dyrast

Under 2019 fick hushållen ersättning för 373 000 skador från sin allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Dyraste skadorna inom hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkringar var dock vattenskador, där försäkringsutbetalningarna uppgick till drygt 2,7 miljarder kronor.

Läs mer

Brand och åska orsakade skador för 6 miljarder kronor 2019

Under 2019 inträffade nästan 37 000 skador orsakade av brand och åska till ett skadebelopp på drygt 6 miljarder kronor. De flesta av skadorna inträffade i villor medan de dyraste skadorna inträffade i företag.

Läs mer

Fler försäkrar dyrare cyklar

Drygt 44 800 cyklar anmäldes stulna till försäkringsföretagen under 2019, det är 15 procent fler än året innan. Den genomsnittliga skadeersättningen har ökat under den senaste 10-årsperioden och uppgick 2019 till drygt 4 300 kronor.

Läs mer

Storm vanligaste naturskadan under 2019

Under 2019 orsakades naturskador främst av stormar. Stormen Alfrida i januari 2019 orsakade flest skador, framför allt i Stockholms och Uppsala län.

Läs mer

Antal trafikskador på stabil nivå trots ökad trafik

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen ligger på ungefär samma nivå som för 20 år sedan medan antalet kopplade till motorförsäkringar dubblerats. Under samma period har de utbetalda försäkringsersättningarna ökat stadigt.

Läs mer

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410