Logotype for print

Cykelstölder

Nästan 42 300 cyklar anmäldes stulna till försäkringsbolagen under 2018, det är 2 procent fler än året innan. Andelen som får ersättning för sin cykelstöld ökar och för 2018 fick i genomsnitt 92 procent ersättning för sin stulna cykel. Den genomsnittliga skadeersättningen var drygt 4 200 kronor.

Under år 2018 anmäldes 65 700 cykelstölder till polisen. Av dem anmäldes 42 300 (64 procent) till försäkringsbolag. Allt fler anmäler sin cykel stulen till polisen, det har skett en ökning från 50 procent till 64 procent på 10 år. Detta beror förmodligen på att allt fler försäkringsbolag kräver att cykeln ska vara polisanmäld som stulen för att det ska vara möjligt att få skadeersättning. Anledningen till att alla inte anmäler sin cykel stulen till ett försäkringsbolag kan vara flera. Man kanske inte har en försäkring som täcker cykelstöld, men det kan också vara cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln. Av de som anmält en cykel stulen till sitt försäkringsbolag under den senaste 10-årsperioden fick i genomsnitt 94 procent ersättning för förlusten. Under 2018 fick 92 procent ersättning.

Under 2018 betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt nästan 165 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning var drygt 4 200 kronor.

För att få ersättning för en stulen cykel krävs oftast en polisanmälan. Andra villkor i försäkringen kan också vara att cykeln ska ha varit låst. Hemförsäkringen gäller för cyklar upp till omkring 15 000–20 000 kronor, olika för olika bolag. Har du en dyrare cykel behövs en tilläggsförsäkring för din cykel som gäller för högre belopp. Du får ersättning med cykelns värde minus den självrisk du har. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (s k åldersavdrag). 

Den senaste 10-årsperioden har antalet stulna cyklar som man fått ersättning för ökat med 35 procent. Detta trots att anmälda cykelstölder till Polisen inte ökat nämnvärt över tid, enligt uppgift från Brottförebyggande rådet (BRÅ) Sannolikt beror ökningen på att fler försäkrar dyrare cyklar. Det visar också uppgången i skadekostnader, dvs. det genomsnittliga utbetalda beloppet för en cykelstöld, som har ökat från 2 600 kronor till 4 200 kronor.

 

Statistikdatabasen stängs för underhåll från den 24 mars

Programvaran för vår statistikdatabas kommer att uppgraderas och ett visst underhåll kommer att genomföras.

Från och med den 24 mars stänger vi ner möjligheten att nå Statistikdatabasen och som längst kommer den att vara stängd till den 14 april. Under denna period kommer vi att ha mycket begränsad möjlighet att hjälpa till med att ta fram data manuellt. Vi meddelar i nyhetsbrev och här när statistikdatabasen åter kan nås.