Logotype for print

Skarp kritik mot förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar

2017-04-06

Regeringen och Vänsterpartiets förslag om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar får hård kritik av olika organisationer och debattörer.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att privata sjukvårdsförsäkringar som tecknas av en arbetsgivare till de anställda ska förmånsbeskattas. Det innebär att 470 000 personer kommer att få betala mer för sin sjukvårdsförsäkring. Tanken är att den nya skatten ska införas från den 1 juli 2018. Förslaget ska aviseras i höstbudgeten och senare läggas som ett förslag i en särproposition.

Svensk Försäkring är kritisk till förslaget som rimmar illa med regeringens uttalade önskan om att arbetsgivare bör ta ansvar för sina anställdas hälsa.

Här kan du läsa mer om vad Svensk Försäkring tycker om förslaget

Det är inte orimligt att anta att privata sjukvårdsförsäkringar faktiskt tillför resurser till vården. Att öka kostnaden för försäkringen är att bita sig själv i svansen.

"Det är inte orimligt att anta att privata sjukvårdsförsäkringar faktiskt tillför resurser till vården. Att öka kostnaden för försäkringen är att bita sig själv i svansen", säger Svensk Försäkrings chefsekonom Anna Pettersson Westerberg.

Även andra organisationer och även medier har uttryckt skarpt kritik mot regeringen förslag. ”Det är ett både bedrövligt och förbluffande förslag”, säger Svensk Näringslivs vd Carola Lemne. Företagarnas vd Günther Mårder menar att ”Köerna kommer att växa om man gör det mindre attraktivt att ha privat sjukvårdsförsäkring för då kommer allt fler att söka sig till den öppna vården”.

Flera ledarskribenter har också kommenterat förslaget.  I en ledare med rubriken Rör inte den privata sjukvårdsförsäkringen! Skriver Aleksandra Boscanin i Göteborgs-Posten i dag ”Att förmånsbeskatta privat sjukvårdsförsäkring är bland de mest klandervärda förslagen som den rödgröna regeringen kommit med”. Hon konstaterar att det inte ”bara” är dem som har en privat sjukförsäkring via arbetsgivaren som drabbas, förslaget riskerar att slå mot hela den offentliga vården och leda till längre vårdköer.

Hur många gånger måste man betala för att få träffa doktorn? Det frågar sig Per Gudmunson i en ledare i Svenska Dagbladet (5/4). ”Köerna är orimliga både vid akut och planerad vård. Den privata marknaden levererar däremot vård när den behövs. Även för arbetsgivarna är försäkringarna en god affär. Friskare och tryggare personal betyder högre produktion. Också för det offentliga är de privata vårdlösningarna en vinst. En välmående arbetskraft innebär större skatteintäkter. Svårt tyngda offentliga vårdsystem avlastas dessutom av privata utförare”, skriver Gudmunson.

”Tar man bort de privata sjukförsäkringarna så blir köerna längre samtidigt som resurser tas bort från vården. Det blir rättvisa till priset av längre köer och minskade resurser. Med längre väntetider för vård kommer också ökade samhällskostnader för sjukskrivningar. Är denna förändring verkligen värd priset?” Det frågas sig Marcus Bohlin i en ledare i Dalarnas Tidningar.

Slutligen noterar Liberalernas eknomisk-politiska talesperson, Mats Persson att förslaget skulle förvärra vårdsituationen i Sverige idag. ”Det här är en skattesmäll för nästan en halv miljon svenskar. Vi har en situation i Sverige med väldiga vårdköer, och att i det läget förvärra de vårdköerna ytterligare är helt fel väg att gå”, säger Mats Persson.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer