Logotype for print

Lagrådet underkänner förslaget om privata sjukvårdsförsäkringar

2017-03-23

Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukvårdsförsäkring. Men det är oklart vad den föreslagna lagändringen egentligen innebär.

Regeringen har lyft att det ökande antalet privata sjukvårdsförsäkringar är ett hot mot den jämlika vården. Svensk Försäkring har i remissvar och i debattartiklar i Dagens industri och Altinget pekat på att det är höljt i dunkel vad den föreslagna ändringen i lagen egentligen innebär.

Nu har ärendet beretts i lagrådet. Av lagrådets yttrande framgår att det inte har kunnat visas att lagstiftningen behövs. Inte heller har det klarlagts att den skulle få konsekvenser som gynnar de patienter som riskerar att missgynnas på grund av privata sjukvårdsförsäkringar. Lagrådet tillstyrker därför inte att förslaget genomförs.

– Regeringen säger sig vilja säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte går före andra patienter utan att vård ska ges utifrån behov. Vad det innebär är högst oklart eftersom Hälso- och sjukvårdslagen redan kräver det och lagrådsremissen inte visar på att det i dag görs avsteg från lagen. Mot den bakgrunden är jag inte förvånad över lagrådets yttrande, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring i en intervju i Altinget.

Läs Altingets artikel i sin helhet

Lagrådets yttrande