Logotype for print

Regeringen vill förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar

2017-04-05

Regeringen vill att privata sjukvårdsförsäkringar som tecknas av arbetsgivare förmånsbeskattas. Det är olyckligt att sjukvårdsförsäkringen riskerar att blir dyrare för många anställda menar Svensk Försäkring.

Regeringen går nu en ny rond i kampen mot de alltmer populära sjukvårdsförsäkringarna. Denna gång handlar det om att sjukvårdsförsäkringar tecknade av arbetsgivare ska förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018. Förslaget beräknas ge 1 miljard i ökade skatteintäkter.

- Det är inte orimligt att anta att privata sjukvårdsförsäkringar faktiskt tillför resurser till vården. De kan bidra till att underlätta de utmaningar vi står inför när det kommer till välfärdens kvalitet och tillgänglighet i framtiden. Att då öka kostnaden för försäkringen är lite som att bita sig själv i svansen, säger Svensk Försäkrings chefsekonom Anna Pettersson Westerberg.

Totalt har i dag 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Omkring 470 000 av dem tecknas av arbetsgivare för sina anställda. En skillnad i dag jämfört med för 10-15 år sedan är att vanliga löntagargrupper omfattas av försäkringen och att allt fler fackliga organisationer erbjuder försäkringen som gruppförsäkring. Det kan vara ett tecken på att försäkringen är på väg att normaliseras.

-Vi vet att det här är en uppskattad och efterfrågad försäkring av många anställda och arbetsgivare. Det är ett sätt för arbetsgivare att hålla sin personal frisk och bidra till en låg sjukfrånvaro, något som även har efterfrågats av regeringen. En ökad beskattning av försäkringen innebär att priset på försäkringen blir högre och det finns då en risk för att efterfrågan minskar.

Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga vården och utgör i dagsläget omkring 1 procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige. Patienter som har en sjukvårdsförsäkring går inte förbi kön till den offentliga vården då privata vårdgivare enligt Hälso- och sjukvårdslagen först och främst ska leverera de volymer som är avtalade med landstingen. Därefter, i mån av utrymme, kan de ta emot privata försäkringspatienter.

- Vi önskar att regeringen, istället för att kritisera och försöka begränsa en efterfrågad och uppskattad försäkring fokuserade på att komma tillrätta med de utmaningar som finns med kvalitet och tillgänglighet i den skattefinansierade vården, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Regeringen har nyligen lämnat ett förslag om en ändring i hälso- och sjukvårdslagen som är tänkt att säkerställa att patienter med privat försäkring inte går före andra patienter utan att vård ska ges utifrån behov. Lagrådet tillstyrkte inte förslaget. Motiveringen var att förslaget endast handlade om ett förtydligande av vad som redan gäller.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer