Logotype for print

Vanliga frågor om medicinsk invaliditet

Här har vi samlat frågor och svar kring medicinsk invaliditet och invaliditetsintyget.

Varför finns inte min sjukdom med i tabellverket?
Det är den bestående funktionsnedsättningen till följd av sjukdom som graderas och skadeföljden av sjukdomen kan finnas med i något av de två medicinska tabellverken, även om sjukdomen i sig inte har ett eget avsnitt.

Hur får jag ersättning för min sjukdom eller skada?
Det är genom din sjukförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring som du kan få ersättning för din skada eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolag där du har din försäkring för information om hur du går vidare.

Hur stor ersättning kan jag få?
Vi kan inte svara på ersättningens storlek eftersom den beslutas individuellt för varje enskilt fall. Vad du kan få ersättning för är beroende av vad försäkringen ger ersättning för.

Är det fråga om att utnyttja en så kallad villkorsbaserad försäkring, till exempel olycksfallsförsäkring, kan försäkringsbelopp och försäkringsvillkor påverka ersättningen. Är det en försäkring som vilar på skadeståndsrättslig grund, till exempel trafikförsäkring, styr regler i skadeståndslagen vad du kan få ersättning för.

Den som vill räkna på exempelvis trafikskadeersättning eller annan personskadeersättning som vilar på skadeståndsrättslig grund kan med fördel besöka Trafikskadenämndens webb. Där finns tabeller med belopp i kronor, en ärrtjänst för beräkning av ersättning vid ärr, med mera.

https://www.konsumenternas.se/ finns allmän information om ersättning vid personskada.

Några andra länktips när det gäller att räkna på ersättning:

https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/ersattningsguide/ 

https://www.ersattningskollen.se/

https://arbetsskadeguiden.se/#/

Vem skriver ett intyg om min skada så att jag får ersättning för min skada?
Det är sjukvården som skriver ett invaliditetsintyg (länk) och skickar till ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om hur just du ska göra.

Hur hittar jag någon som kan skriva ett invaliditetsintyg?
Fråga din behandlande läkaren/mottagning om de kan hjälpa dig med en beskrivning av besvären. Be annars ditt försäkringsbolag om råd om det är svårt att få en läkartid för ett invaliditetsintyg.

Vem uppdaterar tabellverken och tar fram referensfall?
Det är Personskadekommittén, som ser till att de medicinska tabellverken finns och hålls aktuella, samt för framtagande av referensfall. Målgruppen för tabellverken och referensfall är de som arbetar professionellt med personskadereglering och det är deras behov av riktlinjer som Personskadekommittén försöker tillgodose.

Hur gör jag om jag är osäker på omförsäkringsbolagets bedömning är korrekt?
Be din handläggare förklara varför bedömningen blev som den blev. Då har du möjlighet att diskutera om underlaget kan behöva kompletteras. Är du fortsatt osäker kan du vända dig till försäkringsbolagets kundombudsman eller liknande. Om och när du har fått ett formellt beslut av försäkringsbolaget framgår det av beslutet hur du kan få ärendet prövat. 

Vilket underlag behöver försäkringsbolaget av mig?
Det som behövs för att kunna bedöma om du har rätt till ersättning och hur mycket i sådana fall. Vilket underlag som är tillräckligt är beroende av vad du yrkar ersättning för. Vill du till exempelvis ha ersättning för förlorad inkomst så kan journalnoteringar som rör andra besvär än de direkt skaderelaterade besvären vara av betydelse.

Kan ni ge mig råd i mitt ärende?
Nej, vi ger inte råd i enskilda ärenden.